Rekvisition – Slesvigske Musikkorps

Ønsker du/I at få stillet SMUK til rådighed ved et arrangement af almen offentlig interesse, bedes du/I udfylde og indsende en rekvisition.
Vi opfordrer til, at du/I skriver så fyldestgørende om arrangementet som muligt af hensyn til at sikre den bedst mulige behandling af din/jeres henvendelse.
Hvis du/I har spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af rekvisitionen, kan SMUK kontaktes på
tlf.  72 82 69 02.

Oplysninger om arrangør/rekvirent

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Oplysninger om arrangementet

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Vær opmærksom på:

  • Forsvaret afholder alle udgifter i forbindelse med musikkorpsets deltagelse i et arrangement (løn, div. ydelser, transport mv.).
  • Koncertarrangøren må forvente at skulle afholde udgifterne til eventuelle gæstesolister og gæstedirigent.
  • Koncertarrangøren at afholde eventuelle udgifter til ophavsrettigheder for den anvendte musik (KODA).
  • Koncertarrangøren at sikre optimal omtale af musikkorpsets medvirken ved arrangementet gennem pressemeddelelser, annoncer,

Oplysninger om fysiske rammer for arrangementet

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

Vær opmærksom på:

  • Musikkorpset deltager kun i march i forbindelse med militære og nationale mærkedage.
  • Til koncertopstilling skal musikkorpset som minimum anvende 10 x 10 meter som scene/gulvareal. Såfremt musikkorpset skal anvende scene, skal denne være ansvarligt bygget med de fornødne afskærmninger (gelænder m.v.) der sikrer mod ulykker. Underlaget skal være stabilt og plant (ikke brosten).
  • Ved indendørskoncerter skal koncertarrangør stille minimum to lokaler til rådighed for musikkorpset til omklædning, udpakning m.v.
  • Udendørskoncerter gennemføres ikke i regnvejr, kraftig blæst eller lignende med mindre der er etableret overdækning for musikkorpset (minimum 10x10 m.) Musikkorpset gennemfører kun udendørskoncerter i sommerhalvåret.

Beskrivelse af arrangementet og dets indhold

Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning
Ugyldig indtastning

SMUK - Slesvigske Musikkorps | Louisevej 7a | 6100 Haderslev | Tlf. 72 83 12 63 | smuk@smukmusik.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Smuk Slesviske Musikkorps 2023