Slesvigske Musikhus

slesvigske musikhus2

Slesvigske Musikhus er hjemsted for Slesvigske Musikkorps.
Musikhuset bruges endvidere til koncerter arrangeret af Haderslev Kammermusikforening, ligesom lokaler i musikhuset bruges af Haderslev Kommunale Musikskole til undervisning.

Slesvigske Musikhus indeholder mødelokale, fem øvelokaler, lydstudie/øvelokale, foyer, køkkenfaciliteter, koncertsal med plads til i alt 149 personer samt depotrum, toiletfaciliteter mv.
Derudover indeholder Slesvigske Musikhus et militært afsnit med lokaler til musikkorpsets administration, nodearkiv, depot og omklædningsfaciliteter.

Slesvigske Musikhus kan anvendes til koncerter, musikundervisning, øvning mv. samt til aktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven.

Enhver henvendelse omkring lån af lokaler i Slesvigske Musikhus skal ske til Slesvigske Musikkorps på mail smuk@smukmusik.dk eller på telefon 72 82 69 02.

I forbindelse med lån af Slesvigske Musikhus udfyldes og indsendes en rekvisition. 

 

Slesvigske Musikhus er tegnet af Zeni Arkitekter, Aabenraa og realiseret gennem et tæt samarbejde mellem Forsvaret og Haderslev Kommune. Huset er opført med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Forsvaret og Haderslev Kommune.

Slesvigske Musikhus blev indviet den 21. november 2008.

Musikhus foyer logo

Logoet for Slesvigske Musikhus pryder foyeren. Logoet er tegnet af Professor ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Mogens Andresen. 

SMUK - Slesvigske Musikkorps | Louisevej 7a | 6100 Haderslev | Tlf. 72 83 12 63 | smuk@smukmusik.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Smuk Slesviske Musikkorps 2023