SMUK Støtteforening

Formålet med foreningen er at arbejde for at bevare og styrke Slesvigske Musikkorps samt at udbrede kendskabet til musikkorpset.
Foreningen arbejder i tæt samarbejde med musikkorpset og dets koncertfond.

SMUK Støtteforening blev oprettet i 2004. Foreningen tæller i dag mere en 3.000 medlemmer.

Gennem underskudsgarantier eller direkte økonomiske tilskud er SMUK Støtteforening med til at realisere koncertprojekter, der ikke ville være mulige at gennemføre indenfor musikkorpsets egne økonomiske rammer. Støtteforeningen har bl.a. støttet koncertturneer samt koncertprojekter med Barbara Hendricks, Niels Lan Doky, operasangere fra Det Kgl. Teater og andre store kunstnere.

Som fast tradition financierer støtteforeningen sommerkoncerten "Grill på Gravene", hvor publikum uformelt kan møde musikkorpset.

Støtte gives også til cd-udgivelser, som kræver mere, end musikkorpsets økonomi kan bære.

Aktuelt er der anskaffet en mobil hjertestarter, som vil blive medbragt ved alle koncerter og derfor kan betyde hjælp til både musikere og publikum.

Medlemmer af SMUK Støtteforening får rabat ved køb af billetter til udvalgte koncerter samt tilbud om gode koncertoplevelser. Medlemmerne får desuden tilsendt Nyhedsmagasinet Slesvigske Musikkorps, der udkommer to gange årligt.

Støtteforeningen kan kontaktes på mailadressen: stoet@smukmusik.dk 

Bestyrelsen for SMUK Støtteforening består af:

Keller Nielsen (formand)
Kaja Jensen (næstformand)
Vagn Meck (kasserer)
Sonja Barsøe (sekretær)
Finn Knudsen (medlemslistefører)
Jeppe Jensen
Jens Matthiesen
Benny Kristensen (suppleant)
Ole Mark Henriksen (suppleant)

Såfremt foreningen nedlægges eller ophører med sin virksomhed, eller såfremt foreningen er uden ledelse, skal foreningens eventuelle formue, efter al gæld er betalt, tilfalde Foreningen SMUK Koncertfond til anvendelse i overensstemmelse med foreningens formål.

SMUK - Slesvigske Musikkorps | Louisevej 7a | 6100 Haderslev | Tlf. 72 83 12 63 | smuk@smukmusik.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Smuk Slesviske Musikkorps 2023