fb insta youtube home

SMUK - Slesvigske Musikkorps 
Louisevej 7a
6100 Haderslev

Telefon: 72 83 12 63 (Administration)
Mail: smuk@smukmusik.dk

Orkesterchef:
Rasmus Frandsen - Tlf.: 72 83 12 60 / 20 16 87 91 
Mail: orkesterchef@smukmusik.dk

Musikdirigent: 
Vakant

Administration:
Bente Dixen (overassistent) - Tlf.: 72 83 12 63 / 25 10 89 56
Vakant (regissør/forsyningshjælper) - Tlf.: 72 83 12 61 / 
Patricia Martin Gonzalez (Nodearkivar) - Tlf.: 50 33 78 41 (på barsel)


SMUK Støtteforening
Kasernen
Postboks 1059
6100 Haderslev

Telefon: 61 78 11 32
Mail: stoet@smukmusik.dk


Foreningen SMUK Koncertfond
Louisevej 7a
6100 Haderslev

Formand: Henrik Rønnow
Mail: koncertfond@smukmusik.dk