Musikkorpsets historie

2 reg march web

Uniformerne taler deres eget sprog. Slesvigske Musikkorps er en del af det danske Forsvar, men korpset er mere end det. For uniformerne er også symbolet på århundreders traditioner.

 

Slesvigske Musikkorps har for længst børstet støvet af uniformerne og søger gennem evig udvikling at tjene Forsvaret bedst muligt og vise publikum, at militærmusik rummer meget mere end tunge marcher. At det også er noget, som hører fremtiden til.

Blot få steder har traditionsrig historie mulighed for at omfavne en fremtid med løfter om noget stort. Slesvigske Musikkorps er et af de steder. Det 16 mand store orkester har gennem hårdt arbejde skabt en ramme, hvor der er plads til både stolt militærmusik, klassiske mesterværker og nutidens toner samtidig med, at historien lever videre.

Det er under de skinnende knapper og emblemet, at både fortid, nutid og fremtid lever. Historien om Slesvigske Musikkorps har rødder langt tilbage, men korpset, som det ser ud i dag, tog sin form efter Genforeningen.

SMUK – træk af historien 

Gennem flere hundrede år har musik været en del af det danske forsvar, men antallet af musikkorps og musikere har svinget i takt med Forsvarets og politikernes økonomiske prioriteringer.

Vi tegner et billede af historien fra begyndelsen af forrige århundrede og til i dag. Fra 2. Regiments Musikkorps opståen til Slesvigske Musikkorps, som vi kender det i dag.


1909:            

Rigsdagen beslutter at alle danske militære musikkorps skal nedlægges.


1911:            

Krigsministeriet sender et telegram til alle musikere og annullerer nedlæggelserne.      

Herefter oprettes de numeriske musikkorps.


1923:

Regiments Musikkorps flytter til Sønderborg efter i en årrække at have haft hjemsted på Kronborg ved Helsingør.


1932:            

Regiments Musikkorps bliver sammen med alle andre musikkorps nedlagt.

Kun Den Kgl. Livgardens Musikkorps får lov at overleve.


1940:            

1942 2 reg web

Danmark får militærmusikken tilbage. Sammen med tre andre musikkorps bliver 2. Regiments Musikkorps genoprettet. Året efter optræder musikkorpset ved en stor fælleskoncert i Fælledparken i København, hvor 50.000 borgere byder militærmusikken velkommen tilbage.


 

1953:

Fredagsparade 1961 webHaderslev får nu glæde af 2. Regiments Musikkorps, der flytter fra Sønderborg til kasernen i domkirkebyen. Samtidig ændres musikkorpsets navn til Slesvigske Fodregiments Musikkorps.

Dirigent Hans William Kofoed forlader korpset i forbindelse med flytningen. Bue Lund Nielsen bliver ny musikdirigent, og han lader den moderne, engelske brassband-musik blive en del af musikkorpsets repertoire. Han kræver heller ikke samme strenge disciplin som tidligere. 


 1974:

Bue Lund Nielsen afløses af Knud Graugaard. Udover at være musikdirigent for musikkorpset er Knud Graugaard en flittig arrangør af musik til korpset.
Vilkårene for musikerne ændres. Nu optages der ikke længere værnepligtige i musikkorpsene. Musikerne ansættes som tjenestemænd og i stedet for at følge de almindelige militære grader indføres ”Musiker” som grad ved Forsvaret.


1990:

Samtidig med at Knud Graugaard pensioneres ændres vilkårene for musikdirigenterne.  Hidtil har musikdirigenterne været fastansatte, men for at sikre musikalsk fornyelse vælger Forsvaret, at dirigenter fremover skal være ansat på åremål. Den første, der ansættes på de nye vilkår bliver Jack Lawrence. Han beklæder stillingen gennem to treårige perioder. Efter udløbet af den anden periode, vinder Jack Lawrence en plads som basunist i Slesvigske Fodregiments Musikkorps. 


1996:

Vicedirigent Flemming Rasmussen konstitueres som musikdirigent ved Slesvigske Fodregiments Musikkorps.


1997:

Som følge af nedlæggelsen af Musikkorps Fyn bliver musikdirigent Erik Hammerbak overflyttet til Slesvigske Fodregiments Musikkorps. Han er med til at gøre Slesvigske Fodregiments Musikkorps til ikke bare Forsvarets, men også folkets musikkorps. Erik Hammerbak tager bl.a. initiativ til de populære Nytårskoncerter og Seniorkoncerter.


2000:

Slesvigske Fodregiment nedlægges og musikkorpset tager navneforandring til Slesvigske Musikkorps. Musikkorset bliver underlagt Telegrafregimentet og får den officielle militære forkortelse SMUK. 


2003:

René Bjerregaard Nielsen samler dirigentstokken op efter Erik Hammerbak og fortsætter den folkelige stil.


2004:

De seneste årtier er en række musikkorps blevet nedlagt, og turen ser nu ud til at være kommet til Slesvigske Musikkorps, men takket være en enorm folkelig opbakning lykkes det for Slesvigske Musikkorps at overleve. Det er i øvrigt i denne forbindelse, at SMUK Støtteforening bliver oprettet. 


2008:

Slesvigske Musikkorps flytter fra den gamle gymnastiksal på Haderslev Kaserne og ind i dets nuværende hjemsted, Slesvigske Musikhus. 

SMUK giver koncert med verdensstjernen Barbara Hendricks. 


bh

 

Slesvigske Musikkorps modtager Folkeprisen, som Haderslev Kommune, LO i Haderslev, Vojens Høtte og JydskeVestkysten står bag, foran blandt andre Niels Hausgaard. 


2015:

Rasmus Frandsen afløser Thomas Späth Larsen som chef for Slesvigske Musikkorps.

I december gæster SMUK Washington og Chicago og giver bl.a. koncert sammen med the United States Marine Band - i daglig tale kaldet "The President's Own".


 

SMUK - Slesvigske Musikkorps | Louisevej 7a | 6100 Haderslev | Tlf. 72 83 12 63 | smuk@smukmusik.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Smuk Slesviske Musikkorps 2023