Retningslinjer for udlån og brug af lokaler i Slesvigske Musikhus

Slesvigske Musikhus

Slesvigske Musikhus er opført i 2008 og realiseret gennem et tæt samarbejde mellem Forsvaret og Haderslev Kommune. Huset er opført med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Forsvaret og Haderslev Kommune.

Slesvigske Musikhus er hjemsted for Slesvigske Musikkorps.
Musikhuset bruges endvidere til koncerter arrangeret af Haderslev Kammermusikforening, ligesom lokaler i musikhuset bruges af Haderslev Kommunale Musikskole til undervisning.

Slesvigske Musikhus indeholder mødelokale, fem øvelokaler, lydstudie/øvelokale, foyer, køkkenfaciliteter, koncertsal med plads til i alt 149 personer samt depotrum, toiletfaciliteter mv.
Derudover indeholder Slesvigske Musikhus et militært afsnit med lokaler til musikkorpsets administration, nodearkiv, depot og omklædningsfaciliteter.

Slesvigske Musikhus kan anvendes til koncerter, musikundervisning, øvning mv. samt til aktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven.

Oversigt over Slesvigske Musikhus
oversigt musikhuset

Download pdf

Udlån

Udlån af Slesvigske Musikhus administreres i flg. aftale med musikhusets bestyrelse af Slesvigske Musikkorps.

Enhver henvendelse omkring lån af lokaler i Slesvigske Musikhus skal ske til Slesvigske Musikkorps på mail smuk@smukmusik.dk eller på telefon 72 83 12 63.

I forbindelse med lån af Slesvigske Musikhus udfyldes rekvisition. Rekvisitionen udfyldes via hjemmesiden her

De lånte lokaler er kun tilgængelige i det aftalte tidsrum.
Brugerne må kun færdes i de lokaler, som er aftalt i flg. rekvisitionen, der kan være flere brugere i forskellige lokaler i huset samtidigt.
Af hensyn til aflåsning samt andre brugere, bedes den tid, der er aftalt for et arrangement, nøje overholdt.

Musikere i Slesvigske Musikkorps har altid fortrinsret til lokalerne i Slesvigske Musikhus på tidspunkter, hvor lokalerne ikke er udlånt/udlejet til anden side.

Aflyses et planlagt arrangement eller en koncert, skal dette meddeles Slesvigske Musikkorps hurtigst muligt. Giver aflysningen årsag til udgifter for musikhuset faktureres disse til arrangør.

Ved arrangementer med offentlig adgang, er det arrangørens ansvar at informationer vedrørende arrangementet, såsom koncertens titel, starttidspunkt, entrépris etc. er offentliggjort.

Musikhuset påtager sig intet ansvar for opbevaring af instrumenter og / eller rekvisitter i forbindelse med brug af lokalerne.

Adgang

Adgang til Slesvigske Musikhus sker med adgangskode. Adgangskoder administreres og udleveres af Slesvigske Musikkorps.
Bruger / rekvirent er personlig ansvarlig for udleveret kode.

Alarm

Der er alarm i alle rum.
Alarm frakobles ved at indtaste adgangskode efterfulgt af *. Når alarmen er frakoblet lyser display grønt. Samtidig med at alarmen frakobles, åbnes hoveddørene.

Alarm tilkobles ved at indtaste adgangskode efterfulgt af #. Når alarmen er tilkoblet lyser sensoren rødt.

Ved fejlalarm skal Kontrolcentral (tlf.: 70 10 10 04) straks kontaktes. Kodeord skal oplyses ved anmeldelse af fejlalarm. (Kodeord rekvireres ved at kontakte 25 10 89 56 (Bente Dixen) eller 25 10 89 66 (René Andersen)) Såfremt fejlalarm ikke anmeldes faktureres brugeren for kontrolbesøg (ca. kr. 2.500,-).

Adgangskode udleveres af musikkorpsets administration i forbindelse med indgåelse af låneaftale.

I tilfælde af pludseligt opståede skader (vand indtrængen eller lignende) kontaktes Kontrolcentral (tlf.: 70 10 10 04).

Koncertsalen

Benyttelse af flygel må kun ske efter aftale med Slesvigske Musikkorps. Ønskes klaverstemmer, aftales dette med Slesvigske Musikkorps. Stemning af flygel betales af bruger / rekvirent. (ca. 800,00 kr. inkl. moms, ekskl. kørsel)

Slesvigske Musikkorps’ instrumenter, orkesterstole eller nodestativer må ikke benyttes. Orkesteropstillingen må ikke flyttes eller ændres.

Såfremt opstillingen af stole til publikum ændres, skal den reetableres af bruger, inden musikhuset forlades. Plan over stoleopstilling er ophængt på bagsiden af skydedør til det nordlige depot.

Såfremt gardinerne i salen flyttes, skal de hænges på plads igen af bruger, inden musikhuset forlades. Plan over gardiner er ophængt på bagsiden af skydedør til det nordlige depot.

Hvis spiritusbevilling ønskes, indhentes denne på arrangørens foranstaltning.

Husorden

Ophængning af plakater mv. må kun ske på husets sorte chat-boards. Ved ophængning skal magneter benyttes. Tape må ikke anvendes.

Rygning i huset, samt brug af stearinlys er ikke tilladt. Drikkevarer må ikke medtages i koncertsalen.

Når lokalerne/musikhuset forlades er brugeren ansvarlig for:

  • Oprydning – alle personlige genstande fjernes
  • Lukning af vinduer og døre
  • Slukning af lys (lys i sal og foyer slukkes manuelt. Øvrigt lys slukkes automatisk)
  • Tilslutning af alarm

Faste skabe i mødelokale, øvelokaler samt lydstudie er forbeholdt Slesvigske Musikkorps.

Mobile skabe i mødelokale og øvelokaler er forbeholdt Haderslev Kommunale Musikskole.

Skabe i foyer er forbeholdt Haderslev Kommunale Musikskole, Haderslev Kammermusikforening samt Slesvigske Musikkorps.

Universalnøgle til åbning af skabe med kodelås findes på kontoret ved Slesvigske Musikkorps og Haderslev Kommunale Musikskole.

Øvelokaler er møbleret med et bord, to stole samt et nodestativ.
Mødelokalet er møbleret med seks borde og 20 stole.

Inventar fra mødelokale, øvelokaler og lydstudie må ikke flyttes / fjernes uden forudgående aftale med Slesvigske Musikkorps.

Glasdørene i mødelokale og øvelokaler må ikke bruges som ind-/udgang.

Køkken

Det er brugerens ansvar at rydde op / vaske op, inden køkkenet forlades. Sæbe til opvaskemaskine findes under køkkenvasken.

Brugt service vaskes op / eller placeres i opvaskemaskinen (tændes efter behov). Rent service sættes på plads.
Ovn og mikroovn skal rengøres efter brug.
Køleskab rengøres efter behov.

Kaffeautomat må benyttes såfremt brugeren selv medbringer kaffebønner.
Kakaoprodukter mv. er forbeholdt Slesvigske Musikkorps.

Termokander står på reolen i rengøringsrummet.
Efter brug skal termokander rengøres med opvaskemiddel/børste.

Når køkkenet forlades skal alle overflader være rengjorte.

På vestsiden af Slesvigske Musikhus findes to affaldscontainere til hhv. pap og småt brændbart affald.

Internet

Der er gratis Wii-Fi i Musikhuset.
Netværk: SMUK -GÆST
Adgangskode: Smuk-Smuk

Øvrige lukkede netværk er forbeholdt Slesvigske Musikkorps.

Øvning i Slesvigske Musikhus

Det er muligt for MGK-elever og talentelever fra Haderslev Musikskole, samt mindre klassiske ensembler at få adgang til at øve i Slesvigske Musikhus.

Øvning er ikke tilladt, når Slesvigske Musikkorps har tjeneste i musikhuset.

Slesvigske Musikkorps har altid fortrinsret til lokalerne i Slesvigske Musikhus på tidspunkter, hvor lokalerne ikke er udlånt til anden side.

Det er ikke muligt at reservere fast tid til øvning i Slesvigske Musikhus.

SMUK - Slesvigske Musikkorps | Louisevej 7a | 6100 Haderslev | Tlf. 72 83 12 63 | smuk@smukmusik.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Smuk Slesviske Musikkorps 2023