Musikken indeholder en grøn tråd

Musik har til alle tider været en vigtig kommunikationsform. Ikke mange steder kommer dette så klart til udtryk som i Forsvaret, hvor hornsignaler i århundreder gav tegn til angreb. 

Også i dag er musikken et vigtigt redskab, når Forsvaret skal kommunikere. Og SMUK er en vigtig del af Forsvarets pr-virksomhed. Der er i flg. orkesterchef Rasmus Frandsen en klar, ”grøn tråd” i alle musikkorpsets aktiviteter. 

- Vi tænker profilering af Forsvaret ind i alle vores aktiviteter. Vi bruger musikken til at skabe relationer med, og vi bruger så at sige musikken til at åbne døre, der normalt er lukket for Forsvaret. På den måde er vi i høj grad med til at sikre det unikke ved det danske Forsvar: Den folkelige opbakning, siger Rasmus Frandsen.

SMUK sørger for den helt rigtige stemning, når kongeskibet lægger til kaj, når rekrutter bliver modtaget, og når Flagdagen bliver markeret. 

Også udenfor landets grænser skaber SMUK synlighed for det danske Forsvar. Sidste år underholdte SMUK på baserne i Kabul i Afghanistan og året forinden var SMUK i Washington. Disse besøg er i høj grad med til at skabe synlighed om Danmarks internationale engagement.

- Hvert år overværer knap 7.000 publikummer SMUK Nytårskoncert, og nytårskoncerten er et meget konkret eksempel på, hvordan Forsvaret har en unik platform at kommunikere ud fra takket være SMUKs optræden. Det samme gælder, når SMUK optræder på festivaler eller ved store open air koncerter. Der er ikke mange steder, hvor Forsvaret har mulighed for at tale til flere tusinde borgere i højt humør, siger Rasmus Frandsen. 

_Y2A1712.jpg    368864241_795156882611177_2540280051392735564_n.jpg

 

SMUK er forsvarets hukommelse

Forsvarets traditioner er med til at styrke sammenholdet og korpshånden. Musikken er med til at vitalisere traditionerne. SMUK holder derfor Forsvarets traditioner i hævd og er altså med til at styrke korpshånden. SMUK er formelt er underlagt Telegrafregimentet, men er værnfælles og løser opgaver for både søværnet, flyvevåbnet og hæren. Eksempelvis er det helt naturligt for SMUK at have et tæt samarbejde med Fighter Wing Skrydstrup. 

Hvert eneste år medvirker SMUK ved de mange nationale historiske mærkedage, der præger især den Syd- og Sønderjyske landsdel. Orkesteret gør på den måde historien levende og sikrer, at også kommende generationer erindrer, hvilke ofre, der er blevet bragt for, at vores samfund kan se ud, som det gør i dag. Samtidig sikrer SMUK gennem markeringen af mindedagene, at Forsvaret fortsat er stærkt forankret i denne del af landet. 

Kort sagt er SMUK garant for, at Forsvarets traditioner samt grænselandets historie ikke går i glemmebogen.

376479518_808654861261379_5036304313717471007_n.jpg    04

Veteraner og udsendte bliver gjort synlige

SMUK har et stort fokus på veteranerne. Og det er en selvfølge for Musikkorpset at støtte og skabe opmærksomhed omkring danske udsendte. Det gælder både, når de er ude, og når de kommer hjem. 

SMUK samarbejder med veteranhjemmene i Varde og Fredericia, og allerede nu er der aftalt samarbejde  med det kommende veterancenter i Odense, der slår dørene op i 2018. SMUK arbejder herudover sammen med en række forskellige veteranforeninger, ikke mindst Soldaterlegatet, som orkesteret har et formaliseret samarbejde med. 

SMUK - Slesvigske Musikkorps | Louisevej 7a | 6100 Haderslev | Tlf. 72 83 12 63 | smuk@smukmusik.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


© Smuk Slesviske Musikkorps 2023