fb insta youtube home
 
billetter banner

SMUK støtteforening indkalder hermed til generalforsamling den 6. november 2020 kl. 18.00 i Kulturhus Harmonien, Haderslev.

Dagsorden jævnfør vedtægternes § 4:

1. Valg af ordstyrer
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
3. Kassereren fremlægger regnskabet   
4. Kassereren fremlægger budget for det kommende år, samt forslag til kontingentsatser
5. Indkomne forslag. (skal være bestyrelsen i hænde senest 1.november 2020.)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Se SMUK Støtteforeningens vedtægter på: https://www.smukmusik.dk/smuk-stotteforening/vedtaegter)